دوره یکساله: مشاوران هوشمند

11,900,000 تومان

دوره یکساله:  مشاوران هوشمند
زمان شروع دوره: جمعه ۲۹ فرورودین ۱۳۹۹  ( دوره ششم در حال ثبت نام  )

تعداد جلسات دوره:  ۱۲ جلسه یک روزه
زمان جلسه ها:   یک جمعه در ماه
مدرس اصلی دوره:  پویا ودایع
مخاطبین  دوره:  مشاوران کار و کسب ، مدیران عامل ، و تمام علاقه مندان به حوزه مشاوره کار و کسب