فیلم مذاکره با بزرگان

199,000 تومان 79,600 تومان

نکات طلایی یک مذاکره از دیدگاه بزرگان کسب و کار دنیا
نکاتی کاربردی و عملی برای به کار بردن در یک مذاکره تجاری

(( این محصول برای افرادی که با اصول اولیه مذاکره تجاری آشنایی دارند، توصیه می شود ))

فیلم مذاکره با بزرگان

199,000 تومان 79,600 تومان