کتاب صوتی فرار از بی حوصلگی

24,900 تومان 9,960 تومان

  • از رفتن به سر کار ناراحت هستید ؟
  • هدف دارید ولی نمی دانید چگونه ان را دنبال کنید ؟
  • منتظر آن شنبه معروف هستید ؟
  • ایا می خواهید از بی حوصلگی فرار کنید ؟
کتاب صوتی فرار از بی حوصلگی

24,900 تومان 9,960 تومان