فیلم روانشناسی فروش

199,000 تومان 79,600 تومان

چگونه بیشتر ، آسان تر و سریع تر از آنچه که تصور می کنید فروش خود را افزایش دهید
جواب این سوال در فیلم روانشناسی فروش خواهید یافت
دو ساعت آموزش روانشناسی و جذب مشتری برای فروش بیشتر
۴۰ اصل برای فروش بیشتر و کاربردی در ایران
دوره برگزار شده روانشناسی فروش در دانشگاه تهران و انجمن فروشندگان حرفه ای تهران

فیلم روانشناسی فروش

199,000 تومان 79,600 تومان