آموزش جامع فنون مذاکره ( اصول و فنون مذاکره تجاری )

5.00 3 رای
4,960,000 تومان

می خواهی بدانی چطور؟ با استفاده از 12 مهارت اثبات شده مذاکره فوق حرفه ای تفاوتی ندارد که طرف مذاکره…

15
4,960,000 تومان