دوره سه گانه : آموزش مذاکره، زبان بدن، شخصیت شناسی

بدون امتیاز 0 رای
2,900,000 تومان

دوره سه گانه :  آموزش سه  مهارت کاربردی کسب و کار
زمان شروع دوره:  جمعه   ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ ( دوره نهم ) در حال ثبت نام
جمعه  ۱۳  دی ماه ۱۳۹۸  ( دوره هشتم   ) برگزار شد 
تعداد جلسات دوره: ۶ جلسه نیم روزه
زمان جلسه ها:    جمعه ها
مدرس اصلی دوره:  پویا ودایع
مخاطبین  دوره:  مشاوران کار و کسب ، مدیران عامل ، و تمام علاقه مندان به حوزه مذاکره و روابط عمومی  کار و کسب

0
2,900,000 تومان