اطلاعات بیشماری در مورد ارتباط چشمی، ژست دست، استفاده از لوازم صحنه، نحوه رسیدن به نهایت انرژی و موارد دیگر در زبان بدن در سخنرانی مورد بحث قرار داده می شود. اما هرگز اطلاعات کافی درباره آن چه باید با نیمه پایینی بدن خود انجام دهیم وجود ندارد. به علاوه اینکه چطور می‌توانید زانوهایتان را کنترل کنید، تا میزان استرس و اضطراب ناشی از مشکلات مرتبط در سخنرانی شما و زبان بدن در سخنرانی تان را گرفتار نکند.

وقتی آدرنالین در خون پمپاژ می‌شود و احساس فشار به فرد سخنران دست می دهد، انواع رویداد های عجیب و غریب در بدن اتفاق می‌افتد. این مسئله در مورد آگاهی کامل بدن از موقعیت شما و آنچه که در تمام زمان‌ها انجام می‌دهید، است. در این مطلب چند مورد از رایجترین کارهایی که وقتی عصبی هستید ممکن است برای پاهای شما اتفاق بیفتد آورده شده است. همچنین راه کنترل و هدایت پاها در زبان بدن در سخنرانی نیز یادآوری شده است. بنابراین اگر یک سخنران مبتدی یا حتی نیمه حرفه ای هستید، بهتر است تا ادامه این مطلب را از دست ندهید.

Moving-on-stage-864x576.jpg

زبان بدن در سخنرانی

کنترل پاها و زبان بدن در سخنرانی

وقتی در مقابل حضار صحبت می‌کنیم، در مورد خودمان چه می‌گوییم؟ زبان بدن در سخنرانی تمامی آنچه که درونمان می گذرد را از خود بروز می دهد. به همین دلیل کنترل حداکثری آن می تواند توانایی های کلی و جزئی ما را به عنوان سخنرانی زبده نمایش دهد.

لرزش پاها یا ایجاد حالت های مشابه می تواند به دلیل ترشح هورمون آدرنالین برای هرکسی اتفاق بیفتد. لرزش پاها عمدتاً توسط حضار دیده نمی شود. اما احساس آن توسط سخنران موضوعی قابل چشم پوشی نیست. راه رفتن بر روی صحنه یا قرار گرفتن پشت محل سخنرانی بهتر می تواند به شما کمک کند تا لرزش پاها را کنترل کنید. هنگامیکه آگاه باشید که مسئله ای برای ایجاد اضطراب بیشتر وجود ندارد؛ می توانید اطمینان حاصل کنید که تسلط شما بر روی موضوع سخنرانی لحظه به لحظه افزایش می یابد. اما باید توجه داشته باشید که راه رفتن بیش از حد در زبان بدن در سخنرانی جایز نیست. همینطور اگر دچار خارش و مسائل مشابه هستید، به آرامی پاهای خود را به نقطه ایستا بدن برگردانید، و عرض شانه را از هم جدا کنید. به این روش می توانید قابل اعتماد تر به نظر برسید.

.

با پاهای خود حرکتی شبیه به اسب دوانی ایجاد نکنید!

شاید با خودتان فکر کنید که رابطه‌ی اسب دوانی و زبان بدن در سخنرانی چیست؟ شاید سخنرانان بیشماری را دیده باشید که با قرار دادن یک پا به جلو مدام خود را تکان می دهند. نام این حالت زبان بدن در سخنرانی را دویدن به شکل اسب می گذاریم. یا حتی حرکت کشتی بر روی آب. با درک و تصور این حالت بالا و پایین شدن، یا عقب و جلو شدن در یک نقطه ثابت نه تنها جذابیتی ندارد، بلکه باعث دفع توجه مخاطبین خواهد شد.

حتی به زبان ساده می توان این دست حرکات زبان بدن در سخنرانی را حرکات تکراری و ناخودآگاه قلمداد کرد. این اتفاق به شکل های گوناگون ممکن است برای هرکسی اتفاق بیفتد. اما با توجه به این مسئله که روی صحبت ما در نیمه پایینی بدن و پاها می باشد، روی تکان خوردن تکراری پاها تمرکز می کنیم. حرکات ناخودآگاه یا Repetitive که بدون آگاهی شما انجام می‌شوند، این پتانسیل را دارند که توجه مخاطبین را از شما بدزدند. حرکت به عقب و جلو نشاندهنده عدم اطمینان است، که در اصل شما به سخنرانی خود متعهد نیستید. باید سعی کنید از قرار گیری در این حالت با کمک زبان بدن در سخنرانی اجتناب کرده و تعهد خود را نسبت به پیام تان در مقابل مخاطبان نشان خواهید داد.

با فاصله ی مناسبی بین پاهایتان بایستید.

در مواقع مختلف حرکت پاها در زبان بدن در سخنرانی می تواند جزئیات قابل توجهی را به مخاطب گوشزد کند. به عنوان مثال کوبیدن پاها به یکدیگر یک اشتباه رایج است. این مسئله حاکی از آن است که شما یا عصبی و یا مضطرب هستید. همچنین باعث می شوید تا مخاطب تمام مدت سخنرانی به کوبیدن پاهای شما به یکدیگر متمرکز شود. اگر این اتفاق به صورت مکرر برای شما می افتد، سعی کنید از زبان بدن در سخنرانی استفاده کنید. برای انجام این کار هر دو پا را روی زمین بگذارید.

شانه خود را باز کنید، پاهایتان را از هم جدا کنید و به خودتان اجازه دهید که کاملاً متعادل و راحت باشید. به یاد داشته باشید که هیچ حرکتی بهتر از حرکت نمی تواند، کمکی به کنترل برخورد پاهایتان به یکدیگر کند. ایجاد فاصله بین هر دو پا در زبان بدن در سخنرانی از حوادث ناگهانی عدم کنترل و توانایی لازم برای حرکت بر روی صحنه پیشگیری می کند. اگر بخواهیم از بُعد دیگری به ماجرا نگاه کنیم می توانیم اظهار کنیم که ایجاد فاصله مشخص بین پاها حتی بهتر از زمانی است که صاف و استوار مانند یک سرباز در مقابل جمع ایستاده اید. کاشت خود در یک نقطه ممکن است به ظاهر ثابت به نظر برسد، اما حداقل کمک می کند تا مخاطبین را هم بهتر کنترل نمایید.

PUBLIC-SPEAKING-1.jpg

سخنرانی

چرا تحرک بیش از حد در زبان بدن در سخنرانی اشتباه است؟

وقتی که روی پاهای خود احساس راحتی می‌کنید، ممکن است نیاز داشته باشید که حرکات زبان بدن در سخنرانی را در جهت عملکرد خود پیش ببرید. بدیهی است که این امر فواید بسیاری دارد. با حرکت پاها به شیوه درست در زبان بدن در سخنرانی می‌توانید مخاطبان بیشتری را تحتتاثیر قرار دهید، پویاتر به نظر برسد، و تاثیر گذاری بهتری بر روی پیام در حال انتقال داشته باشید. تا جایی که مصمم بودن و مدیریت بحران توسط یک سخنران با گام های قدرتمند و استوار بهتر از کسی به نظر می رسد که ترسان و لرزان گام بر می دارد. و یا اینکه دائما در حال تکان خوردن است.

با این حال، اگر بیش از حد حرکت کنید، مخاطبین خود را ناراحت خواهید کرد. زیرا آن‌ها باید مدام سر خود را به عقب و جلو حرکت دهند، تا شما و سخنانتان را دنبال کنند. آنها همچنین حس می‌کنند که دارند یک بازی تنیس را تماشا می‌کنند. با همین روند مذکور در زبان بدن در سخنرانی، مخاطبین کم کم توجه به شما را متوقف کرده، و به ادامه صحبت بی اعتنایی خواهند کرد. سعی کنید تعداد راه رفتن هایتان روی صحنه، و ثابت ماندن هایتان پشت محل سخنرانی را در یک حد متعادل نگه دارید.

لازم به ذکر است که اگر در اطراف یک میز صحبت می‌کنید، حرکت کردن زیاد لازم نیست. اگر در این شرایط حرکت کنید، مخاطبان را مجبور می‌کنید که با زاویه ای غیر معمول خم شوند و سخنان یا حرفهای شما را گوش دهند. پایین آوردن حداکثری زحمت تکان خوردن سر و توجه مخاطبان به واسطه چرخاندن چشم، آن ها را به ادامه موضوع و حرف هایتان مشتاق خواهد کرد.

قدرت در برابر فضا زبان بدن در سخنرانی

برای اینکه احساس بهتری نسبت به مخاطبین خود با کمک زبان بدن در سخنرانی داشته باشید، کمی به سمت جلو حرکت کنید. برای تشویق آن‌ها به فکر کردن، کمی دورتر شوید، و فاصله‌ای بین خودتان و آن‌ها قرار دهید. اگر شما در موضوع سخنرانی خود ساختار گفتاری دارید که دو بخش یک استدلال را با یکدیگر مقایسه می کند، می‌توانید یک طرف اتاق را به عنوان گزینه A و طرف دیگر را برای گزینه B تنظیم کنید. هر بار که از یک نقطه به گزینه A اشاره می‌کنید، به آن سمت اتاق بروید و در آنجا ثابت باقی بمانید.

برای صحبت در مورد روش B، به سمت آن طرف اتاق حرکت کنید، و طبق مورد اول رفتار کنید. برای مقایسه این دو سعی کنید در میان دو نقطه ایستاده و مشغول صحبت شوید. و در نهایت موقع نتیجه گیری کردن به سمت نقطه پیروز رفته و در آنجا حرفهایتان را به اتمام برسانید. جالب نیست؟ ایجاد نظم به کمک زبان بدن در سخنرانی مانند نوشتن یک کتاب یا کشیدن یک تابلو زیبا می تواند با فکر و عمل به نتایج مناسبی برسد.

randich-speaking-100718144-large.jpg

زبان بدن

انتقال بهتر مفاهیم به کمک جهت یابی در زبان بدن در سخنرانی

در فرهنگ غربی، و شرقی حرکت در جهت های مختلف معانی متفاوتی دارد. اصولا حرکت از سمت چپ به راست می تواند بیانگر گفتگو در مورد گذشته باشد. بنابراین در ذهن شنوندگان، سمت چپ جایگاه مناسبی برای ایستادن در موقعیتی  است که شما می خواهید در مورد گذشته صحبت کنید. همان طور که به موقع به جلو حرکت می‌کنید، می‌توانید به سمت راست متمایل شوید.

همین مساله زمانی درست است که شما کهنه (نادرست )را درمقابل جدید (خوب)معرفی می‌کنید. سمت راست صحنه دارای موقعیت مثبت ناخودآگاه در ذهن مخاطب است. فراموش نکنید که این همان چیزی است که شما به عنوان یک سخنگو با کمک زبان بدن در سخنرانی تجربه خواهید کرد. به یاد داشته باشید که سمت چپ شما سمت راست مخاطب است، و برعکس.

نگهداری بالانس گام ها در زبان بدن در سخنرانی

عدم پشت کردن به مخاطبان و رعایت تعادل در گام برداشتن کمک می کند، تا به کمک همین موارد در زبان بدن در سخنرانی حرفه ای و کاربلد به نظر برسید. پشت کردن به مخاطبان نوعی بی توجهی به آنها محسوب می شود. همچنین برداشتن گام های سریع و بلند بر روی صحنه چندان جذاب به نظر نمی رسد. همچنین قدم‌ها را عریض و آهسته نگه دارید تا بالانس خود را از دست ندهید و واژگون نشوید.

منبع:

1. https://www.gingerpublicspeaking.com/article/knocking-knees-how-to-control-your-legs-when-you-speak

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.