چگونه در توسعه فردی، استرس خود را مدیریت کنیم؟

گاهی اوقات می خواهیم خودمان را برای توسعه فردی و بهبود اوضاع آماده کنیم، اما همینکه وارد رختخواب می شویم، هجوم افکار سمی یک لحظه هم دست از سرمان بر نمی دارد و همانطور که به سقف خیره شده ایم، مدام با خودمان کلنجار می رویم تا جاییکه مغزمان قفل می شود. در آموزش توسعه فردی یکی از مهمترین نکته ها، مدیریت و کنترل استرس است. استرس یکی از موانع بزرگ توسعه فردی است و برای اینکه به رشد و سازندگی برسیم، باید استرس و اضطراب را از خودمان دور کنیم. اما چگونه می توانیم تنش ها و استرس ها را از خودمان دور کنیم و مغزمان را آرام کنیم؟

C:\Users\zh.garoon.m\Desktop\Truly-Motivates.jpg

بی خیال حاشیه ها شوید!

گاهی هم لازم است بی خیالی را تمرین کنیم! بی خیالی مایه آرامش است و زمانیکه آرامش درونی داشته باشید می توانید برای بهتر شدن تلاش کنید. هر چیزی را که فکر می کنید باعث نگرانی شما می شود را از خودتان دور کنید، اگر احساس خستگی می کنید کمی به خودتان برسید و ذهن و روحتان را آرام کنید.

به کارهایتان نظم دهید!

یک محیط شلوغ و درهم آرامش را از شما می گیرد و ذهنتان را درگیر می کند. فردی که می خواهد به توسعه فردی برسد باید از محیط خود شروع کند و به کارهایش نظم دهد. اگر می خواهید در آموزش توسعه فردی موفق شوید، تمامی کارهای نیمه تمام خود را به اتمام برسانید و محیطی امن و منظم ایجاد کنید.

اطراف خود را از آدم های مثبت پر کنید!

یکی از راههای مدیریت استرس و رسیدن به توسعه فردی ارتباط با افراد مثبت اندیش است! افرادی که تعامل و حرف زدن با آنها مثل یک دمنوش آرامش عمل می کند. سعی کنید با آدم هایی تعامل داشته باشید که مثبت فکر می کنند و شاد هستند تا بتوانید با روحیه قوی و با اعتماد به نفس به رشد و توسعه فردی برسید.

.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.