تکنیک ها و اصول راه رفتن در زبان بدن سخنرانی بر روی صحنه در ابتدا ورود و در طی ادامه روند آن بسیار اهمیت دارد. این موضوعی است که زبان بدن در سخنرانی به ما میآموزد. عدم خم شدن یا ایستادن طولانی مدت در یک مکان در زبان بدن در سخنرانی هرگز جایز نیستند. و همانطور که گفته شد شما می توانید با نگه داشتن ارتباط چشمی خود با مخاطبان و بر لب داشتن یک لبخند کوچک به طور فیزیکی به آنان خوش آمد گفته و احترام بگذارید. گام های نسنجیده نیز برای راه رفتن و انتخاب نوع آن در زبان بدن در سخنرانی ناشایست قلمداد می شوند. در ضمن اشاره کردیم که هر سخنران مبتدی در هنگام راه رفتن روی صحنه استراتژی خاص خودش را دارد. بنابراین کسانی که از اصول زبان بدن در سخنرانی آگاه نیستند گمان می کنند که راه رفتن سخنران روی صحنه کاملاً به شکل رندوم یا تصادفی صورت می گیرد. در صورتی که هرگز این چنین نیست. شما برای اینکه به سخنرانی قدرتمند و  غیر آماتور تبدیل شوید باید نوع، نحوه و چیدمان راه رفتن در زبان بدن در سخنرانی خویش را انتخاب کنید.

0519-0908-1513-3138_the_president_walking_out_onto_a_stage_o.jpg

زبان بدن در سخنرانی

اصول راه رفتن در زبان بدن در سخنرانی

تجسم همیشه به واقعی شدن حرکت و راه رفتن در زبان بدن در سخنرانی کمک می کند. طبق نظر یک کارشناس این مقوله می تواند در تمامی سخنرانی های مختلف با هر محوریت و هر وسعتی انجام شود. بنابراین پاهای خود در حدود شش اینچ از هم باز بگذارید و حرکت کنید. حتی در زمان ایستادن هم بهتر است که پاها به اندازه ی همین 6 اینچ فاصله از یکدیگر قرار بگیرند. سپس انگشتان دست خود را به صورت قفل شده در هم قرار دهید و شروع سخنان خود را در این حالت سپری کنید. در حقیقت، این تجسم ساده سخنران را متمرکز کرده و مانع از حرکت او می شود. اما آیا این ترفند کار می کند؟ بله. این نوع حرکت و رعایت این نوع فاصله در زبان بدن در سخنرانی از عصبی شدن و عدم کنترل اوضاع حتی در حین راه رفتن نیز به شما کمک می رساند. این حرکت راهی عالی برای درگیر کردن مخاطبان و حضار با شما و صحبت هایتان خواهد بود. بنابراین حرکت کردن در زبان بدن در سخنرانی با تأکید برای ارائه شما مهم است. اما این حرکات مرحله ای چیستند؟ در ادامه به بررسی آنان خواهیم پرداخت.

.

نکات سخنرانی: راه رفتن روی صحنه در زبان بدن در سخنرانی

 نخست اینکه، بعد از قدم زدن مناسب روی صحنه در لحظه ورود، سخنرانی خود را در مقابل مخاطب و میانه صحنه شروع کنید. این موضوع در حرکات سر مخاطبان و عدم ایجاد خستگی برای آن ها نقش موثری ایفا می کند.
 پس از پایان معرفی خود در ابتدای شروع سخنرانی، بهتر است به سمت یک مخاطب بروید. سپس دومرتبه پای خود را به سمتی دیگر بکشید تا چند دقیقه با مخاطبانی در سمتی دیگر صحبت کنید. این حرکت را تکرار کنید تا با مخاطبانی که در روبرویتان قرار دارند، صحبت کنید.
 قدم زدن روی صحنه بلافاصله بعد از ورود مناسب است. این کار هم توان و تسلط بیشتری به شما می دهد و هم حضار را به سکوت و توجه کامل در زبان بدن در سخنرانی وادار می کند.
 هرگز بدون دلیل روی صحنه حرکت نکنید
 چشم بیننده به طور اجتنابناپذیری به سمت یک جسم متحرک جذب می‌شود. بنابراین هر حرکتی که شما در طی سخنرانی انجام دهید، توجهی مشخص را به سمت شما جلب می‌کند. سعی کنید در ذهنتان انواع حرکات در زبان بدن در سخنرانی زیر را به یاد داشته باشید:
 قدم های رو به جلو در طی سخنرانی نشان می‌دهد که شما در حال رسیدن به یک نقطه مهم هستید.
 به عقب رفتن نشان می‌دهد که شما یک ایده را به پایان رسانده و می‌خواهید که مخاطب برای لحظه‌ای آرامش خود را حفظ کند.

11_новый-размер-1600x1040.jpg

سخنرانی

این نکات را در جلوی خانواده یا همکاران خود تمرین کنید تا تسلط و راحتی بیشتری پیدا کنید. حتماً در این باره بازخوردی از سوی دوستان و آشنایان دریافت کنید. این موضوع باعث می شود تا در مقابل مخاطبان خود راحت تر و با اعتماد به نقش بیشتری ظاهر شوید.

حرکتی جانبی در زبان بدن در سخنرانی به معنی یک انتقال است که، نشان می‌دهد شما تنها یک فکر را رها می‌کنید و فکر جدید دیگری را انتخاب می کنید. برای مثال، اگر شما آماده حرکت به سمت نقطه بعدی هستید، تا زمانی که کنار تریبون ایستاده باشید، باید به کندی حرکت کنید. این حرکت و کندی در زبان بدن در سخنرانی حضور و آرامش شما را در نزد میهمانان تضمین می کند. دلیل نهایی حرکت بدن ساده‌ترین راه برای رسیدن از یک مکان به مکان دیگر است. همیشه با هدایت پا، نزدیکترین مقصد خود را تغییر دهید. ممکن است از خودتان بپرسید، چرا باید در وهله اول حرکت کنید؟

حرکت و جابجایی روی صحنه به افراد برای تمرکز و پیروی از شما کمک می کند. روشی که شما از صندلی خود به سمت محل سخنرانی حرکت می‌کنید بسیار مهم است. زمانی که معرفی می‌شوید، باید مشتاق صحبت کردن باشید. بسیاری از سخنرانان در حین ارائه مطالب مضطرب و مشوش هستند. گویی که بالاجبار مشغول سخنرانی باشند. باید به یاد داشته باشید که این احساسات به کمک نوع راه رفتن و تصور آن می تواند شما را به شیوه ای بهتر یاری کند.

speech_walk_pattern_1.jpg

زبان بدن

الگوی شماره یک: نوع راه رفتن در زبان بدن در سخنرانی

· موقعیت ۱: مقدمه

با سرعت به سمت مکان ۱ بروید که در آن مقدمه و معرفی را ارائه خواهید خواهید داد. در مرکز منطقه صحبت کنید. شما باید، نه خیلی نزدیک به حضار، و نه خیلی چسبیده به دیوار سخنرانی خود را ارائه دهید.

· موقعیت ۲: نقطه اصلی ۱ در زبان بدن در سخنرانی

به سمت راست حرکت کنید و با وقار به سمت مکان ۲ حرکت کنید، که در آن اولین نقطه اصلی را به دست خواهید آورد. در قسمت راست صحبت جدی خویش را آغاز کنید، به جمعیت نزدیک‌تر از موقعیت قبلی باشید.

· موقعیت ۳: نقطه اصلی ۲

با آرامش به سمت مکان ۳ حرکت کنید که در آن شما دومین نقطه اصلی را به دست خواهید آورد. در قسمت جلو بخش صحنه، درست نزدیک به حضار در موقعیت قبلی بایستید

· موقعیت ۴: نقطه اصلی ۳

پس از کمی مکث با آرامش به سمت مکان ۴ حرکت کنید که در آن شما سومین نقطه اصلی را به دست خواهید آورد. در سمت چپ ناحیه صحبت بایستید، و نزدیک به حضار در موقعیت قبلی سخن بگویید.

· موقعیت ۵: نتیجه‌گیری در زبان بدن در سخنرانی

به موقعیت ۵ حرکت کنید که در آن شما نتیجه گیری بحث را ارائه خواهید کرد. بهتر است در بخش مرکزی صحنه، مشابه موقعیت ۳ صحبت کنید.

speech_walk_pattern_2.jpg

راه رفتن در زبان بدن سخنرانی

الگوی شماره دو: نوع راه رفتن در زبان بدن در سخنرانی

الگوی ۲ مشابه الگوی ۱ برای نوع راه رفتن زبان بدن در سخنرانی است. اما در جهت مخالف، چپ، راست، چپ، چپ، چپ، راست، چپ.

· موقعیت ۱: مقدمه

با سرعت به سمت مکان ۱ بروید که در آن معرفی و مقدمه را تحویل خواهید داد. در مرکز منطقه صحبت کنید. شما باید، شما باید، نه خیلی نزدیک به حضار، و نه خیلی چسبیده به دیوار سخنرانی خود را ارائه دهید.

· موقعیت ۲: نقطه اصلی ۱ در زبان بدن در سخنرانی

به سمت چپ رفته و با آرامش و سکون به سمت موقعیت ۲ حرکت کنید که، در آن شما اولین موضوع اصلی بحث را تحویل خواهید داد. در سمت چپ منطقه صحبت کنید، و سعی کنید به جمعیت نزدیک‌تر از موقعیت قبلی باشید.

· موقعیت ۳: نقطه اصلی ۲

به سمت مکان ۳ حرکت کنید که در آن شما دومین نقطه اصلی را تحویل خواهید داد. در قسمت جلوی صحنه نزدیک به حضار و در موقعیت قبلی بایستید.

· موقعیت ۴: نقطه اصلی ۳

به آرامی به سمت مکان ۴ حرکت کنید که در آن شما سومین نقطه اصلی را تحویل خواهید داد. در سمت راست صحنه، نزدیک به حضار در موقعیت قبلی بایستید.

· موقعیت ۵: نتیجه‌گیری در زبان بدن در سخنرانی

به آرامی به سمت مکان ۵ حرکت کنید که در آن شما نتیجه گیری را ارائه خواهید کرد. باید در جبهه مرکزی منطقه سخنرانی، مشابه موقعیت ۳ صحبت کنید.

speech_walk_pattern_3.jpg

نکات سخنرانی

الگوی شماره سه: نوع راه رفتن در زبان بدن در سخنرانی

· موقعیت ۱: ارائه مقدمه

با سرعت به سمت مکان ۱ بروید که در آن مقدمه را تحویل خواهید داد. در مرکز صحنه صحبت کنید. شما باید به پشت منطقه، نه خیلی نزدیک به حضار، و نه نزدیک به دیوار اصلی صحبت کنید.

· موقعیت ۲: نقطه اصلی ۱ در زبان بدن در سخنرانی

ابتدا به سمت راست و سپس با وقار به سمت مکان ۲ حرکت کنید که، در آن شما اولین نقطه اصلی را به دست خواهید آورد. در قسمت راست صحنه گفتگو کرده، و به جمعیت نزدیک‌تر از موقعیت قبلی باشید.

· موقعیت ۳: نقطه اصلی ۲

به سمت مکان ۳ حرکت کنید که در آن شما دومین نقطه اصلی را به دست خواهید آورد. در سمت چپ ناحیه صحبت، نزدیک به حضار در موقعیت قبلی بایستید.

· موقعیت ۴: نقطه اصلی ۳

به سمت و به آرامی به سمت مکان ۴ حرکت کنید که در آن شما سومین نقطه اصلی را به دست خواهید آورد. در قسمت میانی صحنه صحبت کنید، کمی عقب بایستید. البته نه به اندازه‌ای که در موقعیت قبلی قرار بگیرید.

· موقعیت ۵: نتیجه‌گیری در زبان بدن در سخنرانی

به آرامی به سمت موقعیت ۵ حرکت کنید که در آن شما نتیجه گیری را ارائه خواهید داد. در قسمت جلوی صحنه صحبت کنید، شبیه موقعیت قبلی، اما کمی، به مخاطب نزدیک‌تر شوید.

منابع:

https://www.ethos3.com/2017/09/presentation-tip-stop-pacing/

http://www.ratespeeches.com/a+speech-walking-and-movement-patterns

http://www.ljlseminars.com/bodymove.htm

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *