همه‌ی ما حرکات دست اتوماتیک خویش را در زمانی که با دیگران صحبت می‌کنیم، انجام می‌دهیم. حرکات همزمان گفتاری که به طور خودبخود تولید می‌کنیم، در حال صحبت کردن ایجاد می شوند. این مسئله در استفاده از زبان بدن در تدریس هم صدق می کند. یعنی یک استاد یا معلم در حین تدریس هم می تواند حرکات پیش فرض داشته باشد. این حرکات پیش فرض زبان بدن در تدریس در ریتم صحبت کردن ما نیز تولید می‌شوند و به معنای آنچه که می‌گوییم مرتبط هستند.

teacher-classroom-667x380-667x375.jpg

زبان بدن در تدریس

اهمیت استفاده از زبان بدن در تدریس چیست؟

انواع مختلفی از حالات در زبان بدن در تدریس وجود دارد که به اهداف مختلف شما به عنوان معلم برای فهماندن دروس به دانش آموزان یا دانشجویان کمک می‌کنند. برخی از حالات، اشیا و کارها را توصیف می‌کنند. این نوع از حرکات دست نمادین هستند، که تصاویر را برای توصیف اشیا و یا کارها ایجاد می‌کنند. چون آن‌ها یک تصویر ذهنی برای مخاطب ایجاد می‌کنند. گاهی حرکات زبان بدن در تدریس ما تصاویر را نمی‌سازند، اما با حرف های ما هماهنگ می‌شوند. این حرکات دست ژست گیری پی در پی نامیده می‌شوند که ریتم آموزش را دنبال می‌کنند.

این حرکات زبان بدن در تدریس از طرز حرف زدن ما پیروی می‌کنند. برای مثال هنگام گفتن کلمه شگفت انگیز در جمله زیر ، ممکن است هر دو مچ را به سمت پایین بکشید: “این صداها شگفتانگیز بود“. این حالات می‌توانند به گوینده کمک کنند که بر روی کلمات خاصی در زبان بدن در تدریس تاکید کند. استدلال مستقیم که توجه شنونده را به خود جلب می‌کند، مانند اشاره. به گوینده کمک می کند که با اشاره کردن به چیزی، توجه شنونده را جلب کند. برای مثال، در زبان بدن در تدریس، ممکن است از انگشت سبابه خود را درست زمانی که با دانش آموزان در مورد یک جمع ریاضی ساده صحبت می کنید برای اشاره استفاده کنید. این اشاره برای تمرکز بهتر آن ها و عدم گم کردن مقصود مورد نظر است.

حالات مختلف ژست گیری دست ها برای زبان بدن در تدریس

حالات مختلف برای انواع گوناگونی از حالات، برای افرادی از جمله روان شناسان، دانشمندان علوم شناختی، زبان شناسان و عصب شناسان و معلمان و اساتید که مدام از آن استفاده می‌کنند، مفید است. این دانشمندان اغلب نظریه‌ های مرتبط خود را مطالعه می‌کنند: روانشناسان مطالعه تفکر و رفتار انسان، دانشمندان علوم شناختی، تفکر و یادگیری، زبان شناسان مطالعه زبان و ارتباطات را مطالعه می‌کنند و ذهن شناسان ساختار و عملکرد مغز را مطالعه می‌کنند.

همچنین معلمان به کمک حالات مختلف زبان بدن در تدریس ( به خصوص در مورد دست ها) برای پیشبرد و تاثیر حداکثری باقی ماندن مطلب بر ذهن دانش آموزان، عمل می کنند. بسیاری از پژوهشگران مختلف مطالعه حرکات مشترک زبان بدن در حوزه های متفاوت را آغاز کرده‌اند، زیرا آن‌ها می‌توانند چیزهای بیشتری درباره اتفاقاتی که در ذهن انسان رخ می‌دهد، به ما بگویند.

unnamed-file-412.jpg

تدریس

تصویر سازی به کمک زبان بدن در تدریس بهتر صورت می گیرد.

حتی اگر حالات زبان بدن به تدریس مربوط باشند، گاهی اوقات می‌توانند اطلاعاتی را که در آموزش کلی وجود ندارد به ما نشان دهند. برای مثال، اگر معلمی به دانش آموزان خود اعلام کند که، «ماهی سالمون از دلقک ماهی بزرگ تر است»، هیچ کدام از آنان نمی توانند درک کنند که اندازه این دو ماهی تا چه حد بزرگ یا کوچک می باشد. اما نشان دادن اندازه به کمک کم و زیاد کردن فاصله بین دست ها اثر بخشی و تصویر سازی را ارتقا می دهد.

افراد از ژست دست ها در زبان بدن در تدریس برای انتقال اطلاعاتی استفاده می‌کنند، که در کلام وجود ندارد و گاهی اوقات این کار را بدون درک یا اشراف کامل بر آن انجام می‌دهند. شنونده از اطلاعات بیاننشده در ژست برای درک آنچه گفته می‌شود استفاده می‌کند. حرکات دست می‌تواند به هر دو طرف کمک کند که ژست و نحوه اجرای آن‌ها را مشاهده کنند. اما چگونه؟

حرکات دست زبان بدن در تدریس چگونه به دانش آموزان کمک میکند؟

از آنجایی که حالات زبان بدن در تدریس می‌توانند اطلاعاتی را نشان دهند که در کلام وجود ندارند، محققان آزمایش کرده اند که آیا حالات به ما کمک می‌کنند تا بفهمیم که یک مدرس چه می‌گوید یا خیر؟! این مساله توسط بسیاری از محققان مختلف، با استفاده از روشی ساده ( که در ادامه گفته خواهد شد) مورد آزمایش قرار گرفتهاست.

برای آزمودن اهمیت اشارات در زبان بدن در تدریس به جهت درک بهتر، محققان دو گروه از افراد را با یکدیگر مقایسه می‌کنند (گروهی از افرادی که با ژست صحبت می‌کنند و دسته دوم که بدون بدون اشاره کردن به دیگران صحبت خود را بیان می‌کنند). سپس آن‌ها آزمایش می‌کنند که آیا افراد حاضر در گروهی که حرکات دست را مشاهده می‌کنند بهتر از آن‌هایی هستند که ژست را نمی‌بینند؟ یا خیر!

نتایجی که در این تحقیق مشخص شد این بود که، دیدن حالات و شنیدن صدای گوینده به شنونده کمک می‌کند تا اطلاعات بهتری را دریافت کند. یک محقق یک رویکرد ریاضی را ارائه داده است، که نتایج بسیاری از مطالعات در حال بررسی سوالات مشابه را با هم ترکیب می‌کند تا به نتایج قوی‌تر دست یابد. در یک متا آنالیز، محققان نتایج مطالعات بسیاری را با هم ترکیب می‌کنند که سوالات مشابهی را بررسی می‌کنند. این امر به محققان اجازه می‌دهد تا با اطمینان بیشتری نتیجه‌گیری کنند، زیرا آن‌ها به داده‌ های زیادی از مطالعات مختلف نگاه می‌کنند.

بنابراین، این محقق یافته‌های ۳۸ مورد از این مطالعات را در مقایسه با زمانی که حالات زبان بدن در تدریس می‌تواند برای یادگیری بسیار مفید باشد، مقایسه کرد. او دریافت که حالات به افراد کمک می‌کند تا به وسیله حرکات زبان بدن در تدریس یادگیری بهتری داشته (جابجا شدن در کلاس)باشند تا اینکه از حالات بدنی انتزاعی بهره جویند.

همچنین در این تحقیق مشخص شد که حرکات نمادین، نحوه انجام کاری را نشان می‌دهند. هنگامی که کودکان و بزرگسالان نشانه‌ های نمادین را دریافت کردند، پیام را بهتر درک کرده، و آن را بیشتر از افرادی که فقط سخنرانی را شنیدند، اما حرکات زبان بدن در تدریس را ندیدند، به یاد آوردند. این نتیجه گیری به خصوص برای یادگیری بهتر دانش آموزان خردسال نتیجه موثرتری را ارائه داد.

bb-teaching-0710141052.jpg

اهمیت زبان بدن در تدریس

آموزش بهتر به کمک زبان بدن در تدریس

محققان با آزمایش یادگیری ریاضی، نحوه آموزش کودکان از طریق حرکات دست زبان بدن در تدریس را مطالعه کرده‌اند. این مطالعه بررسی کرد که آیا دانش آموزان کلاس دوم، سوم و چهارم زمانی که معلم آن‌ها با اشاره موضوعی را تدریس می کند، ریاضیات را بهتر درک می کنند یا خیر. معلم به دانش آموزان یاد داد که چطور یک مشکل ریاضی را در رابطه با تعادل حل کنند. نمونه‌ای از یک مساله تعادل در اینجا نشان‌داده شدهاست:

4+3+6= __ +6

دانش آموزان باید تصمیم بگیرند که چه عددی را در فضای خالی قرار دهند تا سمت راست با سمت چپ برابر باشد. برای مثال، جواب معادله بالا، شماره هفت است. یک معلم می تواند با استفاده از آموزش جزئی این موضوع را تعلیم دهد. در این شرایط، معلم به صورت کلامی توضیح می دهد که در معادله ارزی، «یک طرف برابر با طرف دیگر است.» حال این موضوع به کمک زبان بدن در تدریس چگونه بهبود می یابد؟ هر وقت او بگوید، «یک طرف»، و سپس سمت چپ معادله را با ژست اشاره کردن به شکل نیم دایره به سمت راست متصل کند، درک بهتری در ذهن دانش آموز نقش می بندد. این درک کمک میکند تا آنها بدون شنیدن کلمه هم ارزی متوجه ایجاد تساوی در طرفین معادله شوند.

حرکات دست زبان بدن در تدریس برای درک و تاثیر یادگیری

حرکات دست از بسیاری از جوانب و نه فقط در جهت بار آموزشی مطالب می توانند مفید باشند. زمانی که به معلم به جزئیات آموزش اشاره می‌کند، نه تنها دانش آموزان بهتر یاد می‌گیرند، بلکه خود او هم با این ژست گیری همراه می شود، و لحظه به لحظه درک بهتری از موضوع می یابد. آیا چیزی در مورد ژست وجود دارد که می‌تواند به ما کمک کند تا بدانیم چه زمانی بچه‌ها آماده یادگیری چیزی جدید هستند؟ قبل از اینکه دانش آموزان بتوانند صحبت کنند، با اشاره ارتباط برقرار می‌کنند.

اصولاً از ابتدای زندگی انسان بین ۹ تا ۱۲ ماهگی شروع به اشاره به چیزهایی مانند یک بطری یا یک اسباب‌بازی می‌کند. استفاده از این حالات اولیه باعث می‌شود که اولین کلماتی که آنها چند ماه بعد می‌گویند را پیش‌بینی کنیم. به همین سبب، قبل از اینکه دانش آموزان شروع به ترکیب چند کلمه با هم کنند، آن‌ها کلمات و حالات را با هم ترکیب می‌کنند.

زیرا اطلاعات در گفتار و ژست کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند. در این موارد، حالات به ما می‌گویند که فرد از قبل چه می‌داند و به ما کمک می‌کند تا زمانی که دانش آموزان اطلاعات جدید را یاد گرفتند، پیش‌ بینی بهتری از وضعیت آموزشی آنها داشته باشیم. بنابراین حرکات دست در زبان بدن در تدریس نه تنها می‌تواند به دانش آموزان کمک کند که یاد بگیرند، بلکه به ما نشان می دهد که چه زمانی یک مفهوم جدید توسط آنها درک می شود! تاثیر این دست یادگیری ها به کمک زبان بدن در تدریس می تواند به ما کمک کند تا در جهت ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس و دانشگاه ها برآییم.

منبع:

1. https://kids.frontiersin.org/article/10.3389/frym.2018.00029

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *