تکنیک های زبان بدن که باید بدانید

Image result for ‫زبان بدن‬‎زبان بدن یکی از ابزارهای انتقال پیام است. شما با استفاده از گفتگو فقط می توانید بخشی از اهدافتان را منتقل کنید و قسمتی دیگر از آن بوسیله زبان بدن منتقل می شود. برای همین در گفتگوهای مختلف اعم از مذاکرات تجاری یا خانوادگی و کاری دانستن زبان بدن به شما برای انتقال پیامتان کمک بسیار بزرگی خواهد کرد. به همین منظور ما قصد داریم تکنیک های زبان بدن که در مذاکره و گفتگو به کارتان می آید را معرفی کنیم.

.

.

.

.

شانه بالا انداختن اولین تکنیک زبان بدن در مذاکره

این کار عموما در همه فرهنگ ها و کشورهای مختلف به عنوان علامتی برای نشان دادن ناآگاهی و عدم تسلط کافی بر اوضاع شناخته شده وقتی شخصی در مذاکره شانه های خود را بالا می اندازد در واقع با استفاده از زبان بدن قصد دارد، بگوید مفهوم حرف شما یا شرایط حاکم را نفهمیده است. در کتاب تعاریف زبان بدن آمده است، شانه بالا انداختن در مذاکره سه قسمت دارد. یک قسمت باز کردن دست و نشان دادن کف دست، یعنی فرد می خواهد بگوید هیچ چیزی در کف دستهای خود پنهان نکرده است. قسمت دیگر شخص در یک موقعیت حساس شانه های خود را بالا می اندازد تا از حمله طرف مقابل به گلوی خود جلوگیری کند و در نهایت قسمت سوم بالا انداختن شانه به همراه بالا انداختن ابروها که نشان می دهد فرد در موقیعت تسلیم و اطاعت قرار گرفته است. این حالت ها تقریبا در همه کشورها و فرهنگ مشترک بوده و یک معنی مشخص دارد.

نشان دادن کف دست ها نشان از صداقت در مذاکره دارد

یکی دیگر از علایم زبان بدن نشان دادن کف دست ها است. این عمل بیانگر صداقت فرد در مذاکره بوده و در واقع می خواهد بگوید که دروغ در کارش نیست. البته حتما دیده اید در دادگاهها برای اعتراف گرفتن اشخاص یک دست خود را روی کتاب مقدس گذاشته و کف دست دیگر را به سمت بالا و بیرون می گیرند. یعنی اینکه قسم می خورند که دروغ نخواهند گفت. در کتاب تعریف زبان بدن هم در این مورد گفته شده این کار بیانگر صداقت، راستگویی و تسلیم است و انسان ها وقتی می خواهند، بگویند که دروغ در کارشان نیست کف دست خود را نشان می دهند.

Image result for ‫زبان بدن‬‎

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

مشت کردن دست و بعد بیرون آوردن انگشت اشاره علامتی از زبان بدن در مذاکره است

گاهی اشخاص در مذاکره دست خود را مشت کرده و بعد انگشت اشاره خود را باز می کنند. باید بدانید این کار یعنی می خواهند تسلط خود را بر طرف مقابل و موقیعت حاکم نشان دهند. در این حالت دست چیزی شبیه به چماق می شود و چماق شدن دستها نشان دهنده این است که شخص می خواهد طرف مقابل را در مذاکره وادار به تسلیم کند. این حرکت به دلیل شکل نا خوشایندی که دارد، ممکن است طرف مقابل را ناراحت یا عصبانی کرده و احساسات منفی را در آن بوجود آورد. برای همین در زبان بدن گفته می شود در هنگام مذاکره حتما باید در نشان دادن این حرکت دقت کافی داشته باشید.

Image result for ‫زبان بدن‬‎

.

شناخت لبخند های تصنعی در زبان بدن

در گفتگو های خیلی مهم است که متوجه شوید فرد از روی ظاهر سازی لبخند می زند یا لبخند و یا خوشحالی واقعی دارد. برای شناخت لبخند ظاهری در زبان بدن به چین و چروک های دور چشم نگاه کنید. لبخند واقعی به لبخند دوشن هم معروف بوده و با لبخند تصنعی و از روی اجبار بسیار تفاوت دارد. تحقیقات در مورد زبان بدن نشان می دهد، وقتی شخصی از روی واقعیت می خندد و یا لبخند می زند کنار چشم های او چروک می شود اما وقتی که به زور و یا اجبار و به صورت تصنعی می خندد این چروک ها ایجاد نخواهد شد. بنابراین شما می توانید از روی چروک های دور چشم به واقعی و یا غیر واقعی بودن لبخند ها در گفتگو ها و یا مذاکره پی ببرید.

.

.

.

.

.

.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.