mjkolmkolmkبرای اینکه مذاکره خودکار به طور گسترده و در سناریو های واقعی استفاده شود، توسعه سیستمهای نرمافزاری پیشرفته که قادر به انجام چنین مذاکراتی در این سناریوها هستند، ضروری است. با این حال، اگر چه کارهای زیادی در روند مذاکره خودکار قابل انجام است؛ اما بیشتر این تلاش‌ها بر توسعه پروتکل‌ها و استراتژیهای مذاکره متمرکز شده‌اند. و تنها تعداد کمی بر روی چارچوبهای نرم‌ افزاری برای مذاکره خودکار متمرکز هستند.

یک فرآیند مذاکره خودکار را می توان به عنوان یک جستجو، در فضای توافقهای احتمالی، از توافق طرفین که مذاکرات را اجرا می‌کنند، درک کرد. در این کار، ما بر روی مذاکرات SLA تمرکز می‌کنیم. بطور کلی ما باید نگران جنبه های مهندسی مذاکره خودکار باشیم. به همین جهت بر خلاف سایر پیشنهادها، ما یک توصیف دقیق از عناصر برای پشتیبانی تصمیم‌گیری کامل از جمله ارزیابی پیشنهادها، انتخاب استراتژی، و یک مدل بازار ارایه می‌کنیم.

هدف از این نوع مذاکره رسیدن به توافق، بین یک ارایه ‌دهنده خدمات و مصرف‌کننده در مورد شرایط و تضمین مصرف آن است. در سال‌های گذشته، کارهای زیادی در زمینه توسعه الگوریتم های تصمیم‌گیری و یا ساخت پروتکل‌های جدید انجام شده‌ است؛ که ویژگی‌ های مطلوب خاص برای مذاکره خودکار را نشان می‌دهند. با این حال، به مصنوعات نرم ‌افزاری که برای انجام این مذاکره خودکار لازم هستند، توجه چندانی نشده است.

Contract_Negotiation_for_Women.jpg

مذاکره خودکار

چارچوب نرم افزاری برای مذاکره خودکار SLA

در این مورد، ما بر مورد خاص مذاکرات دو جانبه همزمان مبتنی بر پیشنهاد همزمان با SLA تمرکز می‌کنیم. یعنی، دو شرکت‌کننده وجود دارند؛ و اطلاعات مبادلهشده منحصرا در پیشنهادهای مربوط به قرارداد گنجانده شدهاست. منطق این است: مذاکرات دو جانبه مبتنی بر پیشنهاد در یک زمینه مشخص، بسیار مطالعه شده و به اندازه کافی برای شروع توسعه سیستم‌ های نرمافزاری که در یک سناریوی واقعی کار می‌کنند مناسب است. و رویکردهای دیگر بخوبی برای مقابله با SLA های پیچیده با شرایط چندگانه مناسب نیستند (به عنوان مثال مزایده ها). یا ممکن است منجر به ایجاد سیستم‌ های پیچیده با روش‌های کم‌تر توسعه‌ یافته برای آنان شود.

هدف از چارچوب نرمافزاری پیشنهادی، ارائه پشتیبانی مهندسی از توسعه دهندگان برای ساخت سیستمهای مذاکره خودکار است؛ که چارچوب مفهومی برای مذاکرات را اجرا می‌کنند. و این چهارچوب ها شامل حمایت از موضوع مذاکره، ترجیحات، مدل‌سازی جهانی، پروتکل مذاکره و تصمیم‌گیری است.

.

.

هدف انجام مذاکره خودکار و ترجیحات آن

هدف مذاکره خودکار یک توافق است؛ که متشکل از طرف‌ های درگیر در آن و مجموعه‌ای از اصطلاحات است؛ که محتوای آن را تعریف می‌کنند. یک عبارت شامل خریدار یا فروشنده در یک قرارداد مالی است. محدودیت‌ها برای مشخص کردن توضیحات کارکردی یا غیر کارکردی یا تضمین خدمات، و به صورت اختیاری، جبران نمودن در جهت عدم درست بودن عبارت مذکور، که باید پرداخت شود.

اولویتهای قرارداد از مجموعه‌ای از اظهاراتی تشکیلیافته اند؛ که ویژگی‌ها و الزامات مورد نظر فرآیند مذاکره خودکار را بیان می‌کنند. همینطور یک مکانیزم ارزیابی، برای سنجیدن پیشنهادها دریافتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرح این هدف عبارت است از بیان قواعد یا محدودیت‌ها، که می‌تواند بر روی یک سرویس، یک حزب یا فرآیند مذاکره اعمال شوند؛ و این به مجموعه‌ای از زبان‌ها مربوط می‌شود؛ که معانی واژگان را در آن مورد استفاده قرار می‌دهد.

business-negotiations-office_82574-106.jpg

مهندسی مذاکره خودکار

.

.

.

بررسی مدیریت پروتکل مذاکره خودکار

چارچوب نرمافزاری از پروتکل مذاکره خودکار به شرح زیر پشتیبانی می‌کند: از یک طرف، اطلاعات مبادله‌ شده توسط ساختار پیشنهاد شده بیان می‌شود. یک پیشنهاد، ساختار داد‌ه های قرارداد را با گنجاندن یک مذاکره و اجازه دادن به شرایط پیشنهاد شده به منظور اصلاح در ادامه روند آن، گسترش می‌دهد.

یک فرآیند مذاکره عبارت است از بیان قصد فرستنده برای یک پیام در مورد آن. حداقل زیرمجموعه مورد قبول، رد پیشنهاد، رد مذاکره خودکار است. از طرف دیگر، مدیریت پروتکل پیغامهای اصلی را به ساختار داده پیشنهاد تطبیق می‌دهد و بالعکس. این مسئله امکانی را فراهم می‌کند که می‌تواند در یک لحظه خاص از مذاکره مورد استفاده قرار گیرد؛ و تضمین می‌کند که قوانین پروتکل کاملا ثابت هستند.

خدمات مدلسازی جهانی برای مذاکره خودکار

هدف از این خدمات ایجاد یک مدل جهانی است؛ که برای خدمات تصمیم‌گیری بابت انجام وظایف آن‌ها ضروری است. پنج نوع خدمات مدلسازی جهانی وجود دارد. خدمات تفسیر کننده به طور مستقیم به سرویس دیگر طرف مقابل در قراردادها یا دادوستدها کمک می‌کند؛ تا اطلاعات عینی را در مورد آن به دست آورند. سرویس‌ های برآورد کننده، مدل‌ هایی را براساس اطلاعات ذهنی درباره سایر طرفین، بازار و حوزه خدمات می‌سازند. از این رو، یک سیستم مذاکره خودکار ممکن است از خدمات برآورد کننده معروف، خدمات برآورد کننده رفتار رقیب، یا یک برآورد کننده تشابه استفاده کند.

7897.png

فرآیند مذاکره خودکار

این برآوردگر ممکن است بطور درونی و یا توسط اشخاص ثالث اجرا شوند. سرویس ‌های برآوردگر باید یک روابط پرس و جو را اجرا کنند. و ممکن است یک رابطه به روز رسانی شده برای ارتقا اطلاعات خود در مورد موضوع اصلی اجرا کنند. به طور متناوب ممکن است از منابع دیگری از اطلاعات مانند پرس و جوی سرویس بایگانی کننده استفاده کنند. سرویس بایگانی کننده در مذاکره خودکار به عنوان انباری از تاریخ تمام مذاکراتی که توسط این سیستم توسعه‌ یافته است، عمل می‌کند. در نهایت، برآوردگر ها سرویس هایی را از خدمات برآورد کننده خاص، با عمل به عنوان یک ثبت هوشمند ارایه می‌کنند.

تولید واکنش در مهندسی مذاکره خودکار

خدمات برای تولید پاسخ را می توان به دو گروه تقسیم کرد: خدمات مذاکره و خدمات هماهنگی. ۴ نوع خدمات مذاکره خودکار وجود دارد: سرویس مذاکره‌ کننده دوجانبه تمام خدمات مذاکره دیگر را هماهنگ می‌کند تا یک مذاکره دو جانبه پیشنهادی با یک طرف خاص در قراردادها یا دادوستد ها انجام دهد. به طور خاص، در ابتدا از یک سرویس انتخاب‌گر استفاده می‌شود تا انتخاب شود؛ کدام واکنش به طرف مقابل در میان تمام مذاکرات ممکن ارسال شود.

سپس، اگر یک پیشنهاد جدید ارائه شود؛ باید از یک استراتژی جدید استفاده صورت گیرد. این سرویس یک پیشنهاد جدید را با توجه به آخرین پیشنهاد ارایه‌ شده توسط مدل‌ های موجود توسط خدمات مدل‌سازی دنیا، می‌سازد. به علاوه، ممکن است یک سرویس انتخاب‌گر برای انتخاب مناسب‌ ترین استراتژی استفاده شود. بنابراین، این سرویس را می توان به عنوان یک ثبت هوشمند در استراتژی مذاکره خودکار دید.

منبع:

1. https://www.academia.edu/14914538/Engineering_Automated_Negotiations

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *