در زمینه هیپنوتیزم برخی ادعا می‌کنند، که تکنیک‌های مرتبط با زبان بدن در سخنرانی هیپنوتیزم را آموزش می‌دهند؛ که قدرت نفوذ و کنترل دیگران را به طور مخفیانه ارائه می‌دهند. این روش‌ها از پیشنهاد غیرمستقیم، گاهی به عنوان هیپنوتیزم مخفی مطرح می‌شوند. و هدف آن تاثیر بر ناخودآگاه فرد بدون دانستن و درک آن است. تصور کنید که به عنوان یک سخنران با زبان بدن در سخنرانی قدرت نفوذ ذهن نیمه هشیار مردم را دارید. خیلی ها با کمک کلمات خاص در جهت تحریک مردم بر می آیند. حال تصور کنید که می‌توانید این کار را در نوشتن و همچنین در زبان بدن در سخنرانی انجام دهید.

شاید باور پذیری این مسئله کمی دشوار باشد.این فرآیند قبل از اینکه بتوانیم در مورد آن صحبت کنیم با ذکر چند مثال قابل قبول تر می شوند. بکار بردن هیپنوتیزم در زبان بدن در سخنرانی ساده و بی‌ضرر هستند. اما زمانی که از آن‌ها آگاهانه و صحیح استفاده می‌کنید، می‌توانند به طور چشمگیری قدرت متقاعد کننده‌ی شما را افزایش دهند.

how-to-improve-spoken-english.jpg

سخنرانی

هیپنوتیزم در زبان بدن در سخنرانی چیست؟

سخنرانان کمی بیش از یکدانشمشترک درباره هیپنوتیزم دارند. هیپنوتیزم در واقع ابزار روانشناسی بسیار قدرتمندی است. هیپنوتیزم یک جامبو محسوب می شود. در واقع، این یک ابزار روانشناسی مبتنی بر یک قرن است که توسط بسیاری از پزشکان، برای رسیدن به همه چیز از بی‌هوشی بدون بی‌حسی به کار می‌رود. اما در زبان بدن در سخنرانی عمدتاً به صورت غیر مستقیم استفاده می شود.

روش های استفاده از هیپنوتیزم در سخنرانی

یکی از روش ها یا تکنیک های هیپنوتیزم فرمان توکار است. این تکنیک قرار دادن یک فرمان (احساس راحتی تری) به یک جمله یا عبارت بزرگ‌تر (قبلی) است. اگر موقعیت را تغییر می‌دهید ممکن است احساس راحتی بیشتری بکنید.

در روش ترتیب آنالوگ استفاده از نشانه‌ های شفاهی ( مکث یا تغییر لحن) یا حرکات فیزیکی (حالات چهره و یا زبان بدن در سخنرانی) برای نشان دادن برخی کلمات خاص است. در مثال بالا، فرمان تعبیهشدهاحساس راحتی بیشتری داردمشخص می‌شود. ایده اولیه علامت‌گذاری آنالوگ این است که اخطارهای ناخودآگاه، تحت‌تاثیر کلماتی هستند که علامت‌گذاری شده‌اند.

پیامد هیپنوتیزم در یک سخنرانی عمومی چیست؟

انجام هیپنوتیزم توسط سخنرانان در زبان بدن در سخنرانی می تواند پیامد های مختلفی داشته باشد. این پیامد ها بر نحوه درک موضوع و نحوه دریافت مطلب تاثیر خواهند گذاشت. به عنوان مثال کسی با دیدن یک سخنرانی از طریق اینترنت یا حتی با حضور در مکان مذکور ممکن است تحت تاثیر سخنان گوینده قرار بگیرد و مثلاً اظهار کند که: “تعجب می‌کنم که این سخنان چگونه بر من تاثیر خواهد گذاشت!” مفهوم جمله این است که این مطلب یا موضوع حاضر تا حدودی بر روی او تاثیر خواهد گذاشت؛ و به طور بالقوه عمیقا تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. در این مثال یک فرمان نهفته وجود دارد: ” این سخنرانی بر شما تاثیر خواهد گذاشت.” تاثیر گذاشتن روی افراد نه از روی جملات بلکه از طریق حرکات بدن و زبان بدن در سخنرانی و تاثیر حرکات در کلام و گفتار شما است.

در روش هیپنوتیزم زبان بدن در سخنرانی یک فرمان تلویحی وجود دارد. با این مضمون که به محض این که راحت شدید چند نفس عمیق بکشید. این دستورالعمل ضمنی سه بخش دارد:

۱)یک مقدمه زماناتصال (به محض اینکه )

۲)یک پیشنهاد ضمنی (شما راحت می‌شوید )

۳)یک واکنش رفتاری (چند نفس عمیق بکشید).

Public-speaking.jpg

زبان بدن

مقید کردن به روش هیپنوتیزم در سخنرانی

مقید کردن به روش هیپنوتیزم در زبان بدن در سخنرانی یک پیوند زمانی است که دو گزینه را بیان می کند، که هر دوی آن‌ها نتیجه مشخصی را برآورده می‌کنند. به عنوان مثال: ” آیا ترجیح می‌دهید به سرعت یا به تدریج گفتگو صورت گیرد؟در این مورد، هر دو انتخاب فرض می کنند که فرد وارد حوزه ی هیپنوتیزم می شود. البته اتصال و مقید کردن را می توان به چندین زیرمجموعه تقسیم کرد. تکنیک‌ های دیگر پیشنهادی غیرمستقیم در این رابطه عبارتند از گیجی، شوک، پرسش و استفاده از قیاس، جناس و استعاره.

رابطه پیشنهاد و تلقین اظهارات غیر مستقیم در خلسه هیپنوتیزم

بسیاری از این روش‌های پیشنهاد غیرمستقیم به کمک روانشناس میلتون اریکسون (۱۹۰۱ – ۱۹۸۰) توسعه پیدا کردند. اریکسون بر این باور بود که مکالمه معمولی می‌ تواند ناخودآگاه ذهن آدم های شنونده را تحتتاثیر قرار دهد. صرف‌ نظر از این که این موضوع خلسه هیپنوتیزم را تجربه کردهاست. القاء اظهار عقیده و پیشنهاد که بدون حضور هیپنوتیزم تاثیر گذار است، گاهی اوقات به عنوان پیشنهاد بیداری شناخته می‌شود. برنامهنویسی عصبی زبانی (NLP) که در دهه ۷۰ میلادی خلق شد، تلاشی برای طبقهبندی الگوهای زبانی طبیعی مورد استفاده در جلسات درمانی ضبط‌ شده اریکسون می‌باشد. اعتبار تجربی اثربخشی NLP عمدتاً بحثبرانگیز است، با این حال، شواهد علمی از این ایده حمایت می‌کنند که مردم بدون حضور هیپنوتیزم به این پیشنهاد پاسخ می‌دهند.

یک پیشنهاد غیرمستقیم در زبان بدن در سخنرانی نیز اثر دارد. اما فرد نمی‌تواند به سادگی با بکارگیری این روش‌ها بر دیگران تاثیر بگذارد. اثر جالب توجه هیپنوتیزم کننده یا یک سخنگوی قدرتمند تنها، و یا حتی در درجه اول، به خاطر هر گونه تکنیکهای کلامی که ممکن است به کار ببرند نیست. بلکه به خاطر کلیات موجود در رفتار بیرونی و شخصیت آن‌ها است.

قبل از ظهور هیپنوتیزم بالینی (به عنوان مثال اریکسون) در طول مدت‌ ها تشخیص داده شد که تاثیر یک هیپنوتیست در ویژگی‌های شخصی معین وجود دارد، که ممکن است در طول زمان طبیعی یا توسعهیافته باشد. این ویژگی‌ها، اساس تاثیر خواب‌آور در هیپنوتیزم سنتی، هم در مرحله هیپنوتیزم و هم در هیپنوتراپی، می‌تواند تاثیر گذاری بر فرد را در هر زمینه‌ای از تلاش برای تاثیر گذاری، به خصوص در صحبت کردن، یا معرفی و عملکرد مستقیم افزایش دهد. در ادامه روند تاثیر گذار هیپنوتیزم بر ابعاد مختلف زبان بدن در سخنرانی آورده شده است.

public-speaking (1).jpg

زبان بدن در سخنرانی

ایجاد اعتماد به نفس و دستیابی به موفقیت زبان بدن در سخنرانی

اعتماد مهم‌ترین عامل کیفی برای یک سخنران در زبان بدن در سخنرانی با کمک هیپنوتیزم است. یک سخنران باید اطمینان مطلق داشته باشد که پیشنهادها او تاثیر مورد نظر را خواهند داشت. قطعیت او به کلمات نیرو می‌بخشد. به همین ترتیب، یک گوینده باید اطمینان کامل داشته باشد که پیام او به طور مثبت توسط مخاطبین دریافت خواهد شد.

این مسائل به فن بیان و نحوه ادای کلمات در کنار بکارگیری ژست گیری و زبان بدن در سخنرانی به کمک دست و نحوه نفس کشیدن با کمک کل ریه ها ممکن می شود. هنگامی که اعتماد به نفس را به این واسطه به دیگران منتقل کنید، تمام کسانی که در جلسه هستند، نه تنها از شنیدن مطالب شما خسته نخواهند شد، بلکه در طول ساعات سخنرانی مجذوبتان خواهند گشت.

باید توجه داشته باشید که، به عنوان یک سخنران خوب اعتماد به نفس از موفقیت ناشی می‌شود، که نتیجه‌ی کار سخت است. شما نمی‌توانید آن راجعل کنیدتا مدتی که آن را بسازید. اما مردم می‌توانند اعتماد به نفس کاذب را به خوبی از طریق زبان بدن در سخنرانی تشخیص دهند. در نهایت کسی که موفقیت‌ها واقعی بدست نمی‌آورد اعتماد دیگران را نسبت به خویش از دست می‌دهد و اعتماد دیگران را به خود جلب می‌کند.

مهم ترین نتیجه ی کسب اعتماد دیگران به کمک اعتماد به نفس با حرکات حساب شده زبان بدن در سخنرانی و بکار بردن کلمات درست و واضح است. سخنرانی که حرکات بدن تند و سریع را اجرایی می کند یا حروف را به طور نامفهوم بیان می کند، فردی ضعیف و ناتوان قلمداد می شود.

1.jpg

تکنیک های هیپنوتیزم

کسب مشروعیت در روند سخنرانی و گفتگو عمومی با هیپنوتیزم

اندیشه‌ ها، از لحاظ روانشناسی و روانی، حتی در زبان بدن در سخنرانی هم قدرتمند هستند. از نظر روان‌شناسی، اراده صادقانه و قصد هیپنوتیزم یا سخنگو، ظرافت را در ارتباط کلامی و شفاهی اش ایجاد می‌کند، که ممکن است توسط ضمیر ناخودآگاه فرد درک شود. افکار، قدرتی دارند تا بر پیامدها به طور متافیزیکی تاثیر بگذارند. تمرکز و کنترل اراده متبحرانه هیپنوتیزم کننده یا سخنگو به حرف‌هایش حیات می‌بخشد.

در نتیجه می توان تک تک حروف را بدون تقلای خاصی در زبان بدن در سخنرانی به شنونده منتقل نمود. قاطع بودن نیز بخش حیاتی حضور اعتماد به نفس است. پیشنهادهای مستقیم یک هیپنوتیست اغلب خاص و تعیینکننده است. یک هیپنوتیزم کننده موثر یا سخنران در یک جمع بزرگ یا کوچک نباید در اظهارات خود تردید کند. صریح بودن و مستقیم بودن در تکان خوردن ها و حرکات به خوبی مشهود می شوند.

هیپنوتیزم همیشه هم یک تجربه قابلپیشبینی در زبان بدن در سخنرانی نیست. یک هیپنوتیزم کننده یا گوینده در جمع باید برای هر گونه پاسخی از سوژه و یا مخاطب خود آماده باشد. او نباید ترسو باشد. یا اصطلاحاً جملات خود را بریده بریده تحویل دهد. نباید کاملاً ثابت یا متحرک باشد. رعایت اعتدال و عدم انتخاب حرکات و زبان بدن در سخنرانی به شکل نامناسب شما را به عنوان یک سخنران کامل به حضار معرفی خواهد کرد. بدون اینکه مابقی جمع به جز نام شما از شخصیت و حوزه حرفه ای شما با خبر باشند.

نتیجه گیری نهایی مطلب

هیچ حرکت و کنترلی برقدرت هیپنوتیزممسلط نیست، و پیشنهاد غیرمستقیم نقش مهمی در گفتگو های عمومی و زبان بدن در سخنرانی بازی می‌کند، اما هنگامی که بر دیگران تاثیر می‌گذارد، هیچ چیز نمی‌تواند با این نیروی کنترل کننده‌ی کیفیتهای فردی معتبر مطابقت داشته باشد. هر کسی که می‌خواهد قدرت خود را در صحبت، رهبری، یا عملکرد افزایش دهد باید به این موارد توجه کند: اعتماد، موفقیت، قدرت، شجاعت، تمرکز، اعتماد به نفس، و مشروعیت کلید قدرت هیپنوتیزم کننده واقعی هستند و به سخنران کمک می کنند تا از چند جنبه کنترل جمع را به دست بگیرد.

.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *