کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar

اعتماد به نفس و عزت نفس تفاوت این دو چیست؟

تعاریف عزت نفس و اعتماد به نفس

به نظر می رسد که دو کلمه عزت نفس و اعتماد به نفس یکسان باشند، اما در واقع آنها دو ویژگی مرتبط اما کاملا متفاوت درباره انسان ها را بیان می کنند. این دو کلمه می توانند در کنار همدیگر نیز استفاده شوند، زیرا افرادی که عزت نفس بالایی دارند می توانند اعتماد به نفس بالایی نیز داشته باشند، اما قطعا همیشه هم اینگونه نیست.

عزت نفس

در اصل، عزت نفس در مورد این است که ما خودمان را چگونه ارزیابی می کنیم. در اغلب موارد ما خودمان را با دیگران می سنجیم. به عنوان مثال میزان موفقیت، جذابیت و هوشمندی خود را با افراد دیگر مقایسه می کنیم و ممکن است خودمان را در این موارد پایین تر از دیگران ببینیم. در واقع ارزیابی که از خود در ذهن داریم بر احساس ما درباره خودمان تاثیر می گذارد.

اگر ما خود را پایین تر از دیگران ببینیم، ممکن است مطیع خواسته های دیگران شده، سعی در کامل بودن نموده، روحیه پایینی پیدا کرده، اغلب احساس گناه نموده و یا حتی ممکن است سعی کنیم تا بهتر بودن خود را به دیگران اثبات نماییم. این ها همه نشانه های عزت نفس پایین است.

معمولا افرادی که از عزت نفس سالمی برخوردار هستند، دارای ویژگی های زیر هستند:

– دارای مهارت های خود مراقبتی خوب- از نظراحساسی، فیزیکی، فکری، مالی- می باشند؛ به این معنی که ما از بدنمان مراقبت کنیم مثل خوردن غذاهای مناسب یا خوابیدن به اندازه کافی. یا زمانیکه احساس غم و اندوه می کنیم بتوانیم خود را از راه های سالم دلداری دهیم. و یا از پول خود مراقبت کرده و بصورت احمقانه آن را به کسی ندهیم.

-قادر به گفتن بله و نه در صورت لزوم

-توانایی تعریف و هدایت خود

-پذیرش کمبودهای خود-ارزیابی واقع گرایانه درباره خود

-مشخص کردن مرزهای میان خود و دیگران

-توانایی لذت بردن و تجربه شادی

-عدم وابستگی به نوشیدنی، مواد مخدر و…

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس به معنای اعتماد کردن به خود است. در واقع اعتماد به نفس یک “احساس” واقعی در درون خود فرد است که توسط یک حس قوی از اعتماد و ایمان به توانایی و ابتکار خود فرد مشخص می شود.

افراد دارای اعتماد به نفس ویژگی های زیر را دارند:

-تمایل به امتحان چیزهای جدید

-در موقعیت های چالش برانگیز، تحت کنترل به نظر می رسند.

-اعتماد عمیقی به مهارت ها و توانایی های خود دارند.

-توانایی پذیرش انتقاد

-توانایی گفتن آنچه که فکر می کند، احساس می کند یا باور دارند.

-توانایی تصمیم گیری و پذیرش عواقب کامل مسئولیت ها

-سازگاری و انعطاف پذیری

پس در این مطلب ما در مورد تعاریف عزت نفس و اعتماد به نفس و فرق این دو صحبت کردیم. عزت نفس درباره چگونگی ارزیابی خودمان از درون است. اعتماد به نفس درباره این اسن که چقدر به خودمان اعتماد و ایمان داریم. اما همچنین درباره اینکه چگونه خودمان را به جهان معرفی کنیم و اینکه دوست داریم دیگران چگونه ما را درک کنند نیز می باشد.


کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar

نظراتان را برای این پست برایمان بنویسید